Direkt zum Inhalt
Logo print

NEXPAND Schränke, Data Center-Anwendung | Legrand Österreich

NEXPAND Schränke, Data Center-Anwendung

Baie NEXPAND, application Data Center

NEXPAND Schränke, Data Center-Anwendung

BIM Category Minkels Datenschrank
Marke Minkels
Gruppe

Datacenter

Typ

42Ux600x1000/1200, 42Ux800x1000/1200, 47Ux600x1000/1200, 47Ux800x1000/1200, 52Ux600x1000/1200, 52Ux800x1000/1200

Publication date 01-02-2020
Item included

B1104-081042-000165, B1104-081242-000168, B1104-061042-000087, B1104-061242-000088, B1109-081042-000165, B1109-081242-000168, B1109-061042-000262, B1109-061242-000263, B1104-081047-000166, B1104-081247-000262, B1104-061047-000263, B1104-061247-000264, B1109-081047-000166, B1109-081247-000264, B1109-061047-000265, B1109-061247-000266, B1104-081052-000167, B1104-081252-000170, B1104-061052-000265, B1104-061252-000266, B1109-081052-000167, B1109-081252-000267, B1109-061052-000268, B1109-061252-000269